Jak na VPS nainstalovat webserver

Jak na VPS nainstalovat webserver

Návod na instalaci webového serveru vč. PHP a MySQL pro CentOS 8 & RHEL 8.

Tento návod slouží k vytvoření prvního webového serveru pro testovací, nejedná se o návod na produkční server.

Videonávod

Jednotlivé příkazy

# yum update
# yum upgrade

# yum install httpd

# systemctl enable httpd
# systemctl start httpd
# systemctl status httpd

# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
# firewall-cmd --reload

## TEST ON BROWSER

# echo "Hello World! I am HTML." > /var/www/html/index.html

## TEST ON BROWSER

# yum install php php-mysqlnd php-pdo php-gd php-mbstring
# systemctl restart httpd
# echo "" > /var/www/html/info.php

## TEST ON BROWSER

# echo " /var/www/html/hello.html

## TEST ON BROWSER

# yum install mariadb-server mariadb

# systemctl enable mariadb
# systemctl start mariadb
# systemctl status mariadb

# mysql_secure_installation

# mysql -e "SHOW DATABASES;" -pPříkazy

VPS zdarma

MyDreams innovations s.r.o.
Srázná 229, Hýskov 267 06
IČ: 02543524, DIČ: CZ02543524

info@mydreams.cz
+420 774 447 953

Platební možnosti

fio

bitcoin

kredity small

paypal

Search